Jaktprovsdata är ett webbaserat verktyg som förenklar all administration av jaktprov

Följande är ett axplock av de funktioner som finns i verktyget:

  • Administration av hemsidor för jaktprov;
  • Administration av sponsorer med presentation på hemsida;
  • Anmälningsformulär med koppling till betalfunktion som exempelvis PayPal och Payson till klubbens eget konto;
  • Domarregister;
  • Hund och ägarregister;
  • Deltagarlistor i PDF-format;
  • Resultatlistor i PDF-format;
  • Formular för inmatning av jaktprovsresultat;
  • Resultatkalylering anpassad till regler för jaktprov inom respektive hundras;
  • Elektronisk överföring av jaktprovsresultat till SKK;