Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Eksjöprovet 2019 arrangeras av Smålands Stövarklubb

2019-02-02 - 2019-02-03

Domarinformation

Då var det dags igen för att genomföra Eksjöprovet. Det är 47 hundar anmälda men som brukligt kan det vara några som inte kommer till start på grund av skador eller andra hinder.

I år kommer all verksamhet att vara på Vaxblekaregården såväl genomgångar, jaktprovsmiddag som kollegium. Strävan är att ha öppet kollegium. De domare som skall ha övernattning kommer att förläggas i dubbelrum på Vaxblekaren, bokningen svarar bestyrelsen för och lista på rumsfördelning kommer att finnas i receptionen.

Som vanligt skall hundägaren svara för transport till provmarken som ni gör upp med.

Hundägaren skall kontakta domaren senast torsdag kväll för såväl dag 1 och dag 2. Domarna kontaktar vägvisarna senast torsdag kväll.

Under söndagens prov kan det av olika skäl bli förändringar så det får ni vara beredda på.

Innan domare och hundägaren skiljs åt skall ni gå igenom det ni tänker föreslå för kollegiet såsom drevtider, egenskaper och pris. Detta är ett måste.

Direktrapportering

Det innebär att du varje timma skickar in ett SMS eller ringer till sekretariatet och meddelar vad som händer, t.ex, går på slag, rest hare, gått till pris eller liknande. Det är även trevligt med någon bild.

Detta läggs ut på vår hemsida efterhand som det kommer in. Glöm inte meddela hundens startnummer i inledningen av samtalet/SMS:et. Ex. hund 3 dödtappt på isig väg.

Domare för hund som har startnummer 1 - 25 rapporterar till:

Domare för hund som har startnummer 26 - 50 rapporterar till:

Resultatredovisning

Redovisning av hundens resultat kan göras på telefon till nedanstående nummer. Det vore dock bra om de som utdömt ett första pris kan komma in till sekretariatet på Vaxblekaregården och redovisa, det är dock inget tvång på något sätt, detta gäller även om du har något extremresultat åt "andra" hållet. Kom ihåg att ni skall kunna svara på eventuella frågor intill dess kollegiet är avslutat.

Telefonnummer för redovisning av resultat:

i första hand

i andra hand

Tävlingsledning

Fullmäktige:

Kommisarie: