Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Smålandsräven: 2019-03-02 - 2019-03-03

Fredag

16:30 17:30 Inkvartering
18:00 18:30 Genomgång med domare och representanter från Taxklubben. Loftet
18:30 19:00 Genomgång med domare, vägvisare och övernattande hundägare. Loftet
19:15 22:00 Jägarmiddag

Lördag

06:15 07:15 Frukost och iordningställande av lunchpaket
08:00 16:00 Provtid. Soppa vid hemkomstn.
16:30 17:00 Jaktprovsprotokollen lämnas till fullmäktige. Loftet
17:15 18:00 Domarkollegium (samtliga domare deltar). Loftet
18:00 18:30 Hundägarna samling. Genomgång inför söndagen. Loftet
19:00 21:00 Middag

Söndag

06:15 07:15 Frukost och iordningställande av lunchpaket
08:00 16:00 Provtid. Soppa vid hemkomstn.
16:30 17:00 Jaktprovsprotokollen lämnas till fullmäktige. Loftet
17:15 18:00 Domarkollegium (samtliga domare deltar). Loftet
18:30 19:30 Prisutdelning och avslutning. Loftet

Viktigt!

  • Hundägare skall kontakta domarna för respektive dag, lördag och söndag, senast torsdag kväll 2019-02-28.
  • Domarna skall kontakta vägvisarna senast torsdag kväll 2019-02-28.
  • Hundägare svarar för domarens transport till och från provområdet. Domare och aspiranter samåker om möjligt till och från Osaby.
  • Vägvisare, hundägare och domare, som inte bor på Osaby Säteri men vill deltaga vid jägarmiddagen fredag kväll anmäler detta senast 2019-02-25 till:

     

 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar av domare och provområden.

Domarna är i tjänst intill dess att kollegiet är avslutad respektive dag.

Hundägare vars hund inte kommer till start meddelar snarast möjligt till:

Omprov beviljas ej